โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
142 ม. 8   ตำบลโนนสุวรรณ  อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 0-4465-7124
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : สรุปโครงการห้องสมุดมีชีวิต
ชื่ออาจารย์ : นางทิวาภัค มะชิมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2562,10:22  อ่าน 36 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานครู
ชื่ออาจารย์ : นางธิดารัตน์ ยนต์ดัน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2559,06:13  อ่าน 468 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก
ชื่ออาจารย์ : นางปราณีต คนชุม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2559,17:27  อ่าน 477 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก
ชื่ออาจารย์ : นางปราณีต คนชุม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2559,17:26  อ่าน 440 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครู Obec Award
ชื่ออาจารย์ : นางปราณีต คนชุม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2559,17:22  อ่าน 437 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คุรุสดุดี
ชื่ออาจารย์ : นางปราณีต คนชุม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2559,17:21  อ่าน 439 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมโครงงานอาเซียน
ชื่ออาจารย์ : นางปราณีต คนชุม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2559,17:20  อ่าน 504 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางปราณีต คนชุม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2559,17:18  อ่าน 477 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมกลวิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางปราณีต คนชุม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2559,17:15  อ่าน 464 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการแก้ปัญหาทักษะกระบวนการทางวิทย์
ชื่ออาจารย์ : นางปราณีต คนชุม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2559,17:13  อ่าน 581 ครั้ง
รายละเอียด..