โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
142 ม. 8  ตำบลโนนสุวรรณ  อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044-607-225
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : สรุปโครงการห้องสมุดมีชีวิต
ชื่ออาจารย์ : นางทิวาภัค มะชิมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2562,10:22  อ่าน 350 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานครู
ชื่ออาจารย์ : นางธิดารัตน์ ยนต์ดัน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2559,06:13  อ่าน 696 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก
ชื่ออาจารย์ : นางปราณีต คนชุม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2559,17:27  อ่าน 762 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก
ชื่ออาจารย์ : นางปราณีต คนชุม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2559,17:26  อ่าน 703 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครู Obec Award
ชื่ออาจารย์ : นางปราณีต คนชุม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2559,17:22  อ่าน 673 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คุรุสดุดี
ชื่ออาจารย์ : นางปราณีต คนชุม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2559,17:21  อ่าน 692 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมโครงงานอาเซียน
ชื่ออาจารย์ : นางปราณีต คนชุม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2559,17:20  อ่าน 741 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางปราณีต คนชุม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2559,17:18  อ่าน 700 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมกลวิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางปราณีต คนชุม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2559,17:15  อ่าน 706 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการแก้ปัญหาทักษะกระบวนการทางวิทย์
ชื่ออาจารย์ : นางปราณีต คนชุม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2559,17:13  อ่าน 808 ครั้ง
รายละเอียด..