โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
142 ม. 8  ตำบลโนนสุวรรณ  อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044-607-225
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางทิวาภัค มะชิมา
ครู คศ.3

นางดวงดาว น้อยโลมา
ครู คศ.2

นางอาภากร แก้วมะเริง
พนักงานราชการ