โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
142 ม. 8   ตำบลโนนสุวรรณ  อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 0-4465-7124
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางทิวาภัค มะชิมา
ครู คศ.3

นางดวงดาว น้อยโลมา
ครู คศ.2

นางอาภากร แก้วมะเริง
พนักงานราชการ