โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
142 ม. 8  ตำบลโนนสุวรรณ  อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044-607-225
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์
การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
จากกระแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 นั้น เพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็ว จึงจำเป็นต้องมีมาตรการเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสดังกล่าว โดยการเว้นระยะห่างของบุคคล (Social distancing) อย่างน้อย 1-3 เมตร ซึ่งมาตรการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับการจัดการเรียนในชั้นเรียน ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงเลื่อนเปิดภาคเรียน จากปกติช่วง เดือนพฤษภาคมของทุกปี เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 แทน ให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2563,18:25   อ่าน 161 ครั้ง