สื่อการเรียนรู้

สมบูรณ์แบบ

เรามีสื่อการเรียนการสอน ที่สมบูรณ์แบบ ไม่ว่า เครื่องดนตรีสากล คอมพิวเตอร์ และเรามีครู ที่มีความรู้ความสามารถ เฉพาะด้าน

View Full Details

ประเมินความเสี่ยงรายบุคคลในโปรแกรม TST

ประชาสัมพันธ์ แจ้งคณะครู บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียนเข้าประเมินความเสี่ยงรายบุคคลในโปรแกรม TST (Thai save Thai)ทุก 2 วัน ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19)ตามลิงค์ https://savethai.anamai.moph.go.th/main.php โดยกรอกในช่องแบบคัดกรองสำหรับบุคคลทั่วไป(แบบไม่ต้องลงทะเบียน)และตอบคำถามทุกข้อ

Big Cleaning Day

วันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 บุคลากรโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ ได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโรงอาหาร หอประชุม อาคารเรียนและบริเวณต่างๆภายในโรงเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์รถน้ำสำหรับทำความสะอาดจากเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ เปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

เชิญประชุมผู้ปกครอง

เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในวันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 2 - ชั้น ป.2 เวลา 13.00 - 16.00 ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.3 - ป.6

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ

มุทิตา กษิณานุสรณ์

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นี้ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ มีคุณครูเกษียณอายุราชการ ๑ ท่านคือ คุณครูสมมิตร นิยมสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ

เพื่อชี้แจงฉีดวัคซีน Pfizer

วันที่ 22 กันยายน 2564 โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 12 - 18 ปี ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ

เงินเยียวยา 2000 บาท

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ่ายเงินเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของโรคไวรัสโคโรนา 2019(เงินเยียวยา 2000 บาท)

แจ้งหลักเกณฑ์การช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่าย

ขอแจ้งหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายผู้ปกครองตามมติ ครม. (2000 บาท) ต้องเป็นนักเรียนมีชื่อที่โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ตอนนี้เงินโอนเงินมาให้สถานศึกษาแล้วเวลา 13.00 น (ได้รับแจ้งให้ทราบทางไลน์) กำลังดำเนินการเบิกจ่ายให้นักเรียนต่อไป

01

กองทุนพัฒนาภาษาอังกฤษ

เพื่อจัดจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ

 • ครู สัญชาติไทย
 • ครูสัญชาติ ต่างประเทศ/li>
 • ครูสัญชาติ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย

300 บาท

Donate Now

02

ทุนการศึกษา

กองทุนช่วยเหลือนักเรียน

 • จัดเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียน
 • ช่วยเหลือนักเรียนทีมีความลำบาก ยากจน
 • ช่วยเหลือที่ประสบภัย

03

ทดแทนคุณแผ่นดิน

กองทุนสร้างโดม

 • ๗๐ ปี หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม
 • .
 • .

04

Donate

บริจาคโดยมีวัตถุประสงค์

 • ตามที่เห็นสมควร
 • เพื่อพัฒนา ช่วยเหลือ
 • ตามความตั้งใจ

สถานที่ตั้ง My address

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 142 ม. 8 ตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 เบอร์โทรศัพท์ 044-607-225 Email : anubannonsuwanschool@gmail.com

Facebook ของโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ

แผนที่ Goolgle Map โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ