สื่อการเรียนรู้

สมบูรณ์แบบ

เรามีสื่อการเรียนการสอน ที่สมบูรณ์แบบ ไม่ว่า เครื่องดนตรีสากล คอมพิวเตอร์ และเรามีครู ที่มีความรู้ความสามารถ เฉพาะด้าน

View Full Details

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ

มุทิตา กษิณานุสรณ์

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นี้ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ มีคุณครูเกษียณอายุราชการ ๑ ท่านคือ คุณครูสมมิตร นิยมสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ

เพื่อชี้แจงฉีดวัคซีน Pfizer

วันที่ 22 กันยายน 2564 โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 12 - 18 ปี ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ

เงินเยียวยา 2000 บาท

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ่ายเงินเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของโรคไวรัสโคโรนา 2019(เงินเยียวยา 2000 บาท)

แจ้งหลักเกณฑ์การช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่าย

ขอแจ้งหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายผู้ปกครองตามมติ ครม. (2000 บาท) ต้องเป็นนักเรียนมีชื่อที่โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ตอนนี้เงินโอนเงินมาให้สถานศึกษาแล้วเวลา 13.00 น (ได้รับแจ้งให้ทราบทางไลน์) กำลังดำเนินการเบิกจ่ายให้นักเรียนต่อไป

ประกาศให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาปฏิบัติราชการตามปกติ

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาปฏิบัติราชการตามปกติตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

การส่งเอการบรรเทาค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา

ขอบคุณ ผู้ปกครองนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และธุรการ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ ในการดำเนินการรวบรวมเอกสารในการให้ช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายนักเรียนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ตามมติ ครม. นักเรียนคนละ 2000 บาท เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทันเวลา

การสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอินเตอร์เน็ต

ตามที่ กสทช. ได้มีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการสนับสนุนอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ สำหรับการเรียนออนไลน์ จึงแจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียน ทุกคนติดต่อครูประจำชั้น ภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ก่อนเวลา ๑๑.๐๐ น.หากไม่ดำเนินการถือว่าสละสิทธิ์ในการขอรับการสนับสนุน

การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนักเรียน

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ในอัตรา ๒,๐๐๐ บาท จึงแจ้งให้นักเรียนและผู้ปกครอง ทุกคน ส่งเอกสาร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาสมุดคู่ฝากธนาคาร ที่ครูประจำชั้น ภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น.

01

กองทุนพัฒนาภาษาอังกฤษ

เพื่อจัดจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ

 • ครู สัญชาติไทย
 • ครูสัญชาติ ต่างประเทศ/li>
 • ครูสัญชาติ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย

300 บาท

Donate Now

02

ทุนการศึกษา

กองทุนช่วยเหลือนักเรียน

 • จัดเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียน
 • ช่วยเหลือนักเรียนทีมีความลำบาก ยากจน
 • ช่วยเหลือที่ประสบภัย

03

ทดแทนคุณแผ่นดิน

กองทุนสร้างโดม

 • ๗๐ ปี หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม
 • .
 • .

04

Donate

บริจาคโดยมีวัตถุประสงค์

 • ตามที่เห็นสมควร
 • เพื่อพัฒนา ช่วยเหลือ
 • ตามความตั้งใจ

สถานที่ตั้ง My address

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 142 ม. 8 ตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 เบอร์โทรศัพท์ 044-607-225 Email : anubannonsuwanschool@gmail.com

Facebook ของโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ

แผนที่ Goolgle Map โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ